Kategoria: Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

27.11.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Postępowanie w trybie zapytania o cenę zostało zakończone dnia 22.12.2017r.Wybrana została firma oferująca najkorzystniejsze warunki sprzedaży i dostawy....