Rejestry, ewidencje, archiwa

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • ewidencja uczniów w szkole,
 • księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych (dzienniki zajęć pozalekcyjnych)
 • zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
 • archiwum szkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)

Zasady udostępniania

 • Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Na wniosek osoby zainteresowanej dokumenty archiwalne są udostępnianie na terenie szkoły.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Marii Konopnickiej w Koluszkach
odpowiada: Sławomir Mela
data: 10-02-2016
data: 10-02-2016
data: 10-02-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 636