Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sekretariat i Księgowość Szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

W sekretariacie szkoły można uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące sposobu załatwiania spraw.

Sprawy prowadzone przez szkołę:

 1. SEKRETARIAT:

  • Obowiązek szkolny
   • zapisy do szkoły
   • ewidencja uczniów
   • arkusze i dzienniki
  • sprawy administracyjne
   • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
   • nauczanie indywidualne
   • wydawanie legitymacji szkolnych
   • wydawanie kart rowerowych
   • wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku szkolnego
  • sprawy kadrowe
   • teczki akt osobowych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
  • archiwum
   • akta osobowe pracowników
   • arkusze ocen
   • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych,
    nauczania indywidualnego
   • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami
   • protokoły Rady Rodziców
   • księga zarządzeń dyrektora szkoły
  • sprawozdawczość
   • sprawozdania
   • SIO
 2. PEDAGOG SZKOLNY:

  • Postępowanie w sprawach nieletnich
   • wnioski do Sądu Rodzinnego
   • opinie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
   • pomoc materialna dla uczniów
 3. KSIĘGOWOŚĆ:

  • ubezpieczenia pracowników
  • wynagrodzenia pracowników
  • wpłaty za obiady szkolne

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 2 Im. Marii Konopnickiej w Koluszkach
odpowiada: Sławomir Mela
data: 10-07-2017
data: 10-07-2017
data: 10-07-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 669